Teams for Goldy

Select Squad:

Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round Total
Baylor1111116
xArkasas111XXX3
xFlorida1XXXXX1
xMt. St Marys/Tex SouthernXXXXXX0
xVirginiaXXXXXX0
xBYUXXXXXX0
xVCUXXXXXX0
xLibertyXXXXXX0
Total Points:10

[Home]