Teams for Kolin

Select Squad:

Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round Total
xHouston1111XX4
xVillanova11XXXX2
xOklahoma State1XXXXX1
xUNCXXXXXX0
xWichita State/DrakeXXXXXX0
xMorehead StateXXXXXX0
xEastern WashingtonXXXXXX0
xSan Diego StateXXXXXX0
Total Points:7

[Home]