Teams for Prussian

Select Squad:

Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round Total
xSyracuse22XXXX4
xCreighton11XXXX2
xNorth Texas2XXXXX2
xWisconsin2XXXXX2
xIllinois1XXXXX1
xHartfordXXXXXX0
xMissouriXXXXXX0
xTennesseeXXXXXX0
Total Points:11

[Home]