Teams for Cohen

Select Squad:

Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round Total
xOral Roberts22XXXX4
xOregon12XXXX3
xWVA1XXXXX1
xGrand CanyonXXXXXX0
xTexasXXXXXX0
xUC Santa BarbraXXXXXX0
xWinthropXXXXXX0
xUconnXXXXXX0
Total Points:8

[Home]