Teams for Deichman

Select Squad:

Team Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round Total
xMichigan111XXX3
xAlabama11XXXX2
xOhio University2XXXXX2
xRutgers2XXXXX2
xAlbiline Christiain2XXXXX2
xColorado1XXXXX1
xCleveland StateXXXXXX0
xUtah StateXXXXXX0
Total Points:12

[Home]